ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ШУУРХАЙ ШТАБЫН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛЛАА.

download.png

Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 22 дугаар тушаалаар Улсын Онцгой комиссын Шуурхай штабыг шинчлэн байгуулсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/97 дугаар захирамжаар Шуурхай штабын бүтцэд өөрчлөлт оруулж Онцгой байдлын газарт шилжүүлэн байршууллаа.

Тус Шуурхай штаб нь Ажиллагаа зохицуулалтын баг, Төлөвлөлтийн баг, Тусгаарлан ажиглах баг, Мэдээлэл, технологи, харилцаа, холбооны баг, Нөөц, хангалтын баг, Захиргаа санхүү, аюулгүй байдлын баг гэсэн бүтэцтэйгээр шинчлэгдэн байгуулагдлаа.
scroll to top