http://go.nema.gov.mn/n/86320/

Сайшаал хүртээх тухай

http://go.nema.gov.mn/n/86340/

Онцгой байдлын газрын алба хаагчдийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах дунд хугацааны хөтөлбөр

http://go.nema.gov.mn/n/86337/

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ