3.jpg

Гэрээ байгууллаа.

Тус газрын дарга, хурандаа Н.Чанцал байгууллагын үйлчилгээний алба хаагчтай эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээг байгууллаа. Монгол Улсын “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн…