IMG_9318.jpg

ШИВЭЭ-ОВОО ХК-нд ГАМШГААС ХАМГААЛАХ “КОМАНД ШТАБ”-ын СУРГУУЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Аймгийн Засаг даргын баталсан “Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө”-ний дагуу Шивээ-Овоо ХК-нд Гамшгаас хамгаалах Команд штабын сургуулийг зохион байгууллаа.…