6F4BCE55-8EC4-4FA7-967B-86173D891EC8.jpg

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сүмбэр сумын “Нью энержи Стар” ШТС-н ажилчдад “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ”, “Байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангах,…

12562B92-4666-43A7-97F0-1B6E01C01C76-1.png

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сүмбэр сумын 01 дүгээр багт байрлах “ЦДҮС ТӨХК”-ий  ЗӨБС-ын Чойр хэсгийн ажилчдад “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”, “Галын аюулгүй байдлын тухай…

327372339_1199881390918870_6104303385189735750_n.jpg

ТАНХИМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сүмбэр сумын “НИК Петровис” ШТС-н ажилчдад “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ”, “Байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан…

324329743_724556729197630_2628280480253673456_n.jpg

ТАНХИМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сүмбэр сумын “МОН СУЛЬ” ШТС-н ажилчдад “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ”, “Байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан…