КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

90F2741E-CB8E-4043-A835-AA3806483A75.jpg

Онцгой байдлын газрын даргын тушаалаар 2023 оны календарчилсан төлөвлөгөөг төлөвлөх команд штабын сургууль зохион байгууллаа.

scroll to top