“БОР ГҮН СҮМБЭР” ХХК-ИЙ АЖИЛЧДАД ТАНХИМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

7A11B479-326D-4075-AB51-6FBD3E933F39.png

Сүмбэр сумын 3 дугаар багт байрлах “Бор гүн Сүмбэр” ХХК-ий хүсэлтийн дагуу тус компаний ажилчдад “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ”, “Байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ”, “what3word  программ ашиглах тухай” сэдвүүдээр 01.00 цагийн сургалт зохион байгуулж, аюулгүй байдлыг хангах талаар заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа.

scroll to top