“ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР”-ЫН АЖИЛТАН, АЛБА ХААГЧДАД ТАНХИМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

66DF8D8B-8025-47C3-AE16-F8ED93112DF2.jpg

Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний хүрээнд Сүмбэр сумын 3 дугаар багт байрлах “Төрийн аудитын газар”-ын ажилтан, алба хаагчдад “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ”, “Байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ”, “what3word программ ашиглах тухай” сэдвүүдээр 01.00 цагийн сургалт зохион байгуулж, аюулгүй байдлыг хангах талаар заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа.

scroll to top