МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗРЫН АЖИЛТАН, АЛБА ХААГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

804CCE65-14FA-43A8-A5BB-EE9CE706A288.jpg

Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний хүрээнд Сүмбэр сумын 3 дугаар багт байрлах “Мал эмнэлгийн газар”-ын ажилтан, албан хаагч нарт “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ”, “Байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ” сэдвүүдээр 01.00 цагийн сургалт зохион байгуулж, аюулгүй байдлыг хангах талаар заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа.

scroll to top