ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ТАКТИКИЙН ДАДЛАГА, СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

IMG_2612.jpg

Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах, аврах 37 дугаар ангийн бүрэлдэхүүн, Сүмбэр сумын 1-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах “НИК” ХХК-ны Нефть хангамжийн агуулахын салбартай хамтран Тактикийн дадлага, сургалтыг тус агуулахын 23 ажилтан,  1 нэгж техник, Онцгой байдлын газраас 17 алба хаагч, 4 нэгж техник, Цагдаагийн хэлтсийн 14 алба хаагч, 3 нэгж техник, Эрүүл мэндийн газраас 2 алба хаагч, 1 нэгж техник, УС-ДУОНӨГ-ын 1 ажилтан, 1 нэгж техник, нийт 57 алба хаагчид, ажилтан,  9 автомашин, техникийг татан оролцуулж,  амжилттай зохион байгууллаа.

scroll to top