ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЛАА.

IMG_2372.jpg

Онцгой байдлын газрын даргын өгсөн үүргийн дагуу Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахмад С.Энх-Эрдэнэ Баянтал сумын үндэсний баяр наадмын өдрүүдэд худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж буй гэр, майхан, асарт галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт зохион байгуулан ажилласан.


Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүдийг газар дээр нь арилгуулж, галын түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн мэдэгдэл хүргүүлэн заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

scroll to top