ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБАДУУДЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

123.jpg

Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 07 сарын 04-ний өдөр баталсан “Говьсүмбэр аймгийн Гамшгаас хамгаалах албадын үер, усны аюулын голомтод үүрэг гүйцэтгэх хүч хэрэгслийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах” ажлын удирдамжийн хүрээнд аймгийн Онцгой байдлын газрын орлогч, урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга, хошууч А.Батболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг 2022 оны 07 сарын 05-ны өдрийн 10 цагт аймгийн Гамшгаас хамгаалах албадуудын бэлэн байдлыг шалган, Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн гаргасан мэдэгдэл, холбогдох тушаал, төлөвлөгөөг танилцуулан ажиллалаа.

scroll to top