ЦАХИМ ДҮРСТ ХОЛБОЛТООР ХУРАЛД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

1656381305828.jpeg

Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны 20 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах, төв орон нутгийн Онцгой байдлын газар, анги, салбаруудын гамшгийн статистик мэдээллийн үнэн бодит байдлыг шалгах удирдамж хөтөлбөрийн хүрээнд Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахмад С.Энх-Эрдэнэ, Холбоо зарлан мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч Д.Жанчив нар 2022 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр хамрагдан ажиллаж байна.

Тус хурал, сургалтаар Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны 22 дугаар тушаалын хавсралт маягтыг хөтөлсөн байдалд дүн шинжилгээ хийх, хэлэлцүүлэг, санал хүсэлт авах, дүгнэх гэсэн 2 хэсгээс бүрдэх бөгөөд 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийг хүртэл үргэлжлэнэ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top