Ажлын хэсэг Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газарт ажиллаж байна.

Slide5-1.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/140 дүгээр тушаалаар Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын газрын дарга, хурандаа Б.Батболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газарт 06 дугаар сарын 15-17-ны өдрүүдэд ИЖ БҮРЭН ШАЛГАЛТ-ыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Онцгой байдлын газрын нийт бие бүрэлдэхүүнд төрөөс баримталж байгаа бодлого, хөтөлбөр болон алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар үүрэг чиглэл, зөвлөмжийг өгч ажиллаж байна.

scroll to top