ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Presentation1.jpg

Онцгой байдлын газраас Монгол Улсын Шадар сайд, Аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээ, Ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг Багануур Зүүн Өмнөд бүсийн Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ний алба хаагчдад зохион байгуулан ажиллаж байна.

Дадлага сургалтын эхэнд алба хаагчдын аранзны үзлэг, танхимын сургалтыг зохион байгууллаа. Салбарын дарга, инженер, техникийн ажилчдад урьдчилан бэлтгэсэн цагийн байдал дээр ажиллуулан арга  зүйгээр ханган ажиллаж байна.

scroll to top