ДУЛААНЫ УЛИРЛЫН ХУВЦСАНД ШИЛЖҮҮЛЖ, ХУВЦАСНЫ НЭГДСЭН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

IMG_1426.jpg

Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын 2019 оны А/595 дугаар тушаалаар баталсан “Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх дүрэм”, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2022 оны А/67 дугаар тушаал “Дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлж, хувцасны болон жагсаалын нэгдсэн үзлэг зохион байгуулах тухай”, Өмнөд бүсийн төв Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2022 оны А/06 дугаар тушаал, Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2022 оны А/19 дүгээр тушаалаар бие бүрэлдэхүүнийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлж, хувцасны болон нэгдсэн үзлэгийг зохион байгууллаа.

scroll to top