ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

274857437_322014429953790_7672415016529502892_n.jpg

Олон Улсын Иргэний Хамгаалалтын Байгууллагаас “Гамшиг, хямралд нэрвэгдсэн иргэдийн иргэний хамгаалалт, менежмент, сайн дурынхны үүрэг ба цар тахалтай тэмцэх нь” гишүүн орнуудын хүрээнд дэвшүүлсэн урианы хүрээнд Онцгой байдлын газар, Улаан загалмайн дунд шатны хороотой хамтран Сүмбэр сумын 2 дугаар багийн иргэдэд өдөрлөг зохион байгууллаа.

Тус өдөрлөгт ирсэн иргэдэд Олон Улсын Иргэний Хамгаалалтын өдрийн үүсэл хөгжил, “Аюулгүй галлагаа” нэгдсэн арга хэмжээний талаар ойлголт өгч, “Анхны тусламж”, Гал унтраах болон аврах багаж, техник хэрэгслийг  сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаа.

scroll to top