Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

viber_image_2022-01-26_17-44-55-648.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн хүрээнд “Худалдаа олон нийт , үзвэр үйлчилгээ”-ний барилга байгууламжид Гамшгаас хамгаалах, Галын аюулгүй байдлын хууль, стандарт, норм, нормативын хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс эхлэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top