2022 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа.

IMG_0178-scaled.jpg

Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Х.Сүхбаатар салбар нэгжийн дарга, мэргэжилтнүүдийн 2022 онд хийж хэрэгжүүлэх Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталж төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандарт, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, сахилга, ёс зүй, хариуцлагыг албаны хэмжээнд өндөржүүлж, Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд дэвшүүлсэн зорилтыг биелүүлэн ажиллахыг үүрэг болгоод ажлын амжилтыг хүслээ.

scroll to top