ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

viber_image_2022-01-14_11-55-56-204.jpg

Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал түймрийн үед тактик, арга зүйн алдаа дутагдалгүй ажиллах, тухайн объектын онцлогийг судалж, шаардлагатай хүч хэрэгслийг тооцоолох, аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтнуудын гүйцэтгэх үүрэг, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглан гарсан гал түймрийг богино хугацаанд хохирол багатай унтраах дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор Гал унтраах тархалтын сургуулийг “Ник” ХХК-ийн Петровис-3 салбартай хамтран зохион байгууллаа. Сургалтад Онцгой байдлын газраас 7 алба хаагч, Петровис-4 салбараас 6 ажилтан хамрагдав.

scroll to top