ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

IMG_7617-2-scaled-e1634122868789.jpg

Монгол Улсын Шадар Сайдын баталсан удирдамжийн хүрээнд Төр Захиргааны байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдал, Коронавирус /КОВИД-19/ халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар хяналт шалгалтыг 2021 оны 09 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажиллав.

scroll to top