ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

viber_image_2021-09-27_20-15-50-493.jpg

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг Улаанбаатар төмөр замын Чойр өртөөний 41 ажилтан алба хаагчдад 2021 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр цахим сургалтыг Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Гамшгийн ангилал, төрөл, нөхцөл байдал, Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчин, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах, хэрэгжүүлэх, Газар хөдлөлт, гал түймэр, үер усны осолд авч хэрэгжүүлэх ажил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар онолын сургалтыг зохион байгуулж сургалтын төгсгөлд мэдлэх сорих тест авч үр дүнг тооцон ажиллаа.

scroll to top