Онцгой байдлын газрын даргаар хурандаа Х.Сүхбаатар томилогдлоо.

viber_image_2021-09-17_16-22-55-877.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Б/897 дугаар тушаалаар Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын даргаар хурандаа Х.Сүхбаатар томилогдлоо.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр Онцгой байдлын ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газрын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн дарга, хурандаа Б.Үнэнбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг ажлыг хүлээлцүүлсэн .

scroll to top