Хяналт шалгалт зохион байгууллаа

238342351_269833961325436_8606816003036697464_n.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан “Ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэг барилга байгууламжид Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль тогтоомж, Галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж”, Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн баталсан удирдамжийн хүрээнд  Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, Гамшгийн эрсдэлийн удирдлага, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн, Гал түймэр унтраах аврах 37 дугаар ангийн захираг нар Сүмбэр, Баянтал, Шивээговь сумдын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Ерөнхий боловсролын сургууль 5, Цэцэрлэг 8, Политехникийн коллеж 1 нийт 14-н хуулийн этгээдэд зохион байгуулан ажиллалаа.

Хяналт шалгалтаар Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж болон гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, стандартыг хэрэгжүүлэх, болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Хяналт шалгалтыг 2021 оны 08 дугаар сарын 18-аас 24-ний өдрүүдэд зохион байгууллалаа.

scroll to top