Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт зохион байгууллаа.

viber_image_2021-06-06_14-56-20.jpg

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн санал авах байр, хэсгийн хороодын барилга байгууламжид төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 2021 оны 06 дугаар сарын 05-06-ны өдрүүдэд Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн хэлтэс, Тагнуулын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл мэндийн газар, БЗӨБ-ийн Цахилгаан түгээх сүлжээтэй хамтран Короновируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль тогтоомж, Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллав.  

scroll to top