Дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлж, хувцасны үзлэг зохион байгууллаа.

IMG_6452-scaled.jpg

Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын 2019 оны А/595 дугаар тушаалаар баталсан “Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх дүрэм”, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны А/83 дугаар тушаалаар батлагдсан “Дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлж, хувцасны үзлэг зохион байгуулах тухай”, Өмнөд бүсийн төв Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны А/01 дүгээр тушаал, Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны А/24 дүгээр тушаалаар бие бүрэлдэхүүнд 2021 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр хувцасны үзлэгийг зохион байгуулж дулааны улирлын хувцсанд шилжлээ.

scroll to top