Гал унтраах тархалтын сургууль зохион байгууллаа.

viber_image_2021-03-25_08-59-51.jpg

Гал түймрын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, ажилтан алба хаагчдыг гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй ажиллах дадлага эзэмшүүлэхээр Гал унтраах тархалтын сургуулийг аймгийн Сүмбэр сумын ЗДТГ-т зохион байгууллаа.

Тус дадлага сургалтад “Галын аюулгүй байдлын тухай ойлголт” сэдвээр хичээл сургалт орж, гал унтраагуулаар гал унтраах дадлага хийлгэн ажилласан. Гал унтраах дадлага сургуульд Онцгой байдлын газраас 8 алба хаагч, Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгийн газраас 16 алба хаагч хамрагдсан.

scroll to top