хяналт шалгалт зохион байгууллаа

viber_image_2021-03-12_13-49-37.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр баталсан “Эм ханган нийлүүлэх” эмийн сангийн үйл ажиллагаа ажиллуулдаг иргэн, аж ахуй нэгж  байгууллагуудад 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр Сүмбэр суманд үйл ажиллагаа явуулдаг ”Эм ханган нийлүүлэх төв”, эмийн сан”-гуудын барилга байгууламжид Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль тогтоомж, Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах, төлөвлөгөөт хяналт шалгалт иргэн, аж ахуйн нэгжид зохион байгууллалаа. Хяналт шалгалт 75 хувьтай явагдаж байна.

scroll to top