хяналт шалгалт зохион байгууллаа

viber_image_2021-02-25_18-33-35.jpg

Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд ГТУХБ, ГХУХБ нар Сүмбэр сум, Баянтал суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо, ломбардны үйл ажиллагааг эрхлэдэг иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудад Гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт норм норматив баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын зохион байгууллаа.

scroll to top