Эрүүл мэндийн яамны зөвлөмжийг даган ажиллаж байна

D80DD08E-F18D-456E-84AB-F29A3EFB41A3_l.jpg

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шалган нэвтрүүлэх байранд QR кодыг байрлуулж, алба хаагчдын биеийн халууныг өглөө бүр хэмжиж бүртгэл хөтлөж, тусгаарлах өрөөг бэлтгэж, байгууллагын өрөө тасалгаанд  ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж, Эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан зөвлөжүүдийг баримтлан ажиллаж байна.

scroll to top