Хавьтлыг олж тогтоох нь

Contact_Tracing_icon_new.jpg

COVID19-ийн халдвартай хүнтэй хавьталд орсон халдварт өртсөн байж болзошгүй бүх хүмүүсийг олж тогтоон, тэдэнд мэдээлэл өгдөг. Ингэснээр халдварын тархалтаас сэргийлэхэд тусалдаг. Тархалтыг зогсооход дэмжлэг үзүүлснээр бид аюулгүй байдлаа хангаж чадна.

scroll to top