Эрсдэлийн үнэлгээ хийгдлээ.

124541090_360786491894872_4840158361870876878_n.jpg

Монгол Улсын хүн амын дунд үүссэн коронавируст халдварын тоо нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан голомтын хүрээ тэлэх, тархах эрсдэлийг тодорхойлох зорилгоор дөрөв дэх шатны эрсдэлийн үнэлгээг хийлээ. Тус аймагт “Ковид-19” халдвар тархах эрсдэл“Маш өндөр” үнэлэгдлээ.

Энэ удаагийн эрсдэлийн үнэлгээг АЗДТГ, ЭМГ, ОБГ, МХГ, ХХААГ, ЦХ зэрэг байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг Шадар Сайдын 2017 оны А/08 тоот тушаалаар батлагдсан “Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал”-ын дагуу хийж, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмжийг боловсруулж, үнэлгээний дүнг аймгийн Онцгой комисст танилцуулахаар ажиллаж байна.

scroll to top