Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг явууллаа.

IMG_3855.jpg

Тус газрын алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ажиллах орчин нөхцөл, өдөр тутмын ажлын цагийн хуваарийг жигдрүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын газар, Гал түймэр унтраах, аврах 37 дугаар анги, Эрэн хайх, аврах бүлэг, Улсын нөөцийн салбарт

  • Сар улирлын мэдээ, тайлан, судалгаа
  • Удирдах албан тушаалтанаас өгсөн үүргийн биелэлт
  • Өрөө, тасалгааны тохижилт, өвөлжилтийн бэлтгэл бэлэн байдал, ажлын цаг ашиглалт
  • Цэргийн дүрмийн мэдлэг
  • Бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгалаа.
scroll to top