ГАМ цэнэглэх гүний худаг, гидрантын судалгааг гаргав.

105399236_268214971093604_4096159674161403704_n.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга, бригадын генерал Г.Ариунбуян, Ус сувгийн удирдах газрын дарга Ц.Төрхүү нарын  баталсан удирдамжийн хүрээнд ГТУА 37 дугаар анги, Ус суваг удирдах газрын харьяа “Ус-Ду” ОНӨААТҮГазартай хамтран орон нутгийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа инженерийн шугам сүлжээний цэвэр усны төв шугам дээр байрлаж байгаа гал түймэр унтраах зориулалтын усан хангамжийн системийн үйл ажиллагаа усны эх үүсвэр, гүний болон зөөврийн худаг, гидрантын гал унтраах зориулалтын автомашинд ачилт хийх Атм даралтыг шалган ажиллав.

Шалгалтыг 06 дугаар сарын 16-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулан галын унтраах зориулалтын автомашин цэнэглэх гүний худаг, гидрантын судалгааг гарган паспортжуулаж, ус шахах байнгын даралтыг тодорхойлон кординат солилболцолыг тогтоон газрын зурагт оруулан тэмдэглэл хөтлөн ПК) гэсэн тэмдэглэгээг хийж улаан өнгөөр ялган тэмдэглэв.

scroll to top