Хуулийн мэдлэгээ нэмэгдүүлэв.

103438769_3247367885306695_5631206993469532393_n.jpg

Аймгийн Прокурорын газарт хүсэлт тавин тус газрын холбогдох албан тушаалтнуудад танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

Прокурорын газрын хяналтын А.Аварзэд “Зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдвээр 4 цагийн хугацаатай сургалтыг явуулахад Гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, салааны захирагч нийт 5 албан хаагч хамрагдан зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалт, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар мэдлэгээ нэмэгдүүлсэн.

scroll to top