Алба хаагчид батламжид гарын үсэг зурлаа

IMG_0727-2.jpg

ОБЕГ-аас 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, сахилга ёс зүйн батламж”-ийг алба хаагч нэг бүрээр гаргуулан гарын үсэг зуруулж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл эрүүл ахуйн дүрэм”-ийг танилцуулан анхан шатны зааварчилгааг өгч, байгууллагын удирдлагаас аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах, шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлж маск зүүх, цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол чанартай хийх талаар үүрэг өглөө.

scroll to top