ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР УЛИРАЛД АЛБА ХААГЧ, АРД ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2019.09.30                                                                                  Чойр  Онцгой байдлын газар нь албан хаагчдаас 71, ард иргэд, албан байгууллагаас 66,  нийт  бичгээр ирүүлсэн 137  өргөдөл, мэдээлэл  ард иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас амаар болон утсаар өгсөн гал түймэр, гамшиг ослын 34 дуудлагыг /нийт 171/ тус тус хүлээн авч, Монгол Улсын иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай … Үргэлжлүүлж унших ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР УЛИРАЛД АЛБА ХААГЧ, АРД ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН