ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛД АЛБА ХААГЧ, АРД ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2019.06.25    Чойр                                                                                                                Тус газар нь Монгол Улсын иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, ОБЕГ-ын даргын 2014 оны А/336 дугаар ”ОБА-нд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ын дагуу хуулийн этгээд, байгууллага, ард иргэд, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, санал, хүсэлт … Үргэлжлүүлж унших ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛД АЛБА ХААГЧ, АРД ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН