Онцгой байдлын газрын алба хаагчдийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах дунд хугацааны хөтөлбөр

scroll to top