Хүйтний улирлын хувцасны нэгдсэн үзлэг зохион байгууллаа.

73054962_408056636532086_888855318837067776_n.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар 15-ны өдрийн А/309 тоот тушаал, Өмнөд бүсийн төвийн захирагчийн 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/02дугаар тушаал, Онцгой байдлын газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/63 дугаар тушаалын дагуу Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүнийг 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 08:00 цагт “ЯЦ” дохиогоор дуудаж бэлэн байдлыг шалган хүйтний улирлын хувцасны үзлэг, жагсаалын бэлтгэлийг зохион байгууллаа. Үзлэг шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар үүрэг чиглэл өгч, энэ сарын 25-ны өдөр хүйтний улирлын хувцсанд шилжих тушаал шийдвэрийг танилцууллаа.

scroll to top