Нүүлгэн шилжүүлэх дадлага сургуулилт явагдаж байна.

72553583_2385705534860770_6500904581315166208_n.jpg

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль 3 дахь өдрөө үргэлжилж байна.

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль нь тухайн бүс нутагт тохиолддог болон тохиолдож болзошгүй аюулт үзэгдэл, осол, гамшгийн үед тухайн аймгийн нутаг дэвсгэрийг орон нутаг өөрийн хүчээр авран хамгаалах, сэргээн босгох боломж байгаа эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг турших, бодит нөхцөл байдал үүссэн нөхцөлд хариу арга хэмжээ авах чадвар эзэмшүүлэх, хүч хэрэгслийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, ард иргэдийг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд татан оролцуулахад чиглэгддэг бөгөөд

Шивээговь сумыг нүүлгэн шилжүүлэх дадлага сургуулилтийг шинэ суурьшлын бүсэд 48 гэр, 10 вагончиг, 16 майхан платка байршуулж эмнэлэг, банк, сургууль, сурагчдын дотуур байр, иргэдийг байршуулах байр зэргийг байгуулсан бөгөөд өнөөдрийн дадлага сургуульд 2400 гаруй иргэн хамрагдсан

 

scroll to top