Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль дөрвөн шат, зургаан үетэй зохион байгуулагдана.

71846829_473843999872112_245753480306753536_n.jpg

Бүх шатны Засаг дарга, аймгийн Онцгой комисс, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүний гамшгийн менежментийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, орон нутгийн гамшигтай тэмцэх чадавхийг сайжруулах, харилцан ажиллагааг жигдрүүлэх, хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилготой Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн үеэр  орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангиудын  хүрээнд тус аймагт тохиолдож байсан болон тохиолдож болзошгүй аюулт үзэгдэл, ослоор цагийн байдал үүсгэн ажиллуулж, гамшгаас хамгаалах дадлага сургуулиудыг бодит байдалд тулгуурлан зохион байгуулах юм.

Энэ хүрээнд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн өнөөдөр аймгийн Онцгой комисс, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуудад Гамшгаас хамгаалах менежмент, ослын үеийн удирдлагын системийн тухай ойлголт, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны хэрэгжилт, Мал, амьтны гоц халдварт өвчний үед хорио цээрийн дэглэм тогтоох, “Бэлэн бай” сургалт, Монгол орны газар хөдлөлтийн төлөв байдал, ерөнхий ойлголт зэрэг сэдвүүдээр сургалт явууллаа.

Сургалтад Говьсүмбэр аймгийн Онцгой комисс, орон нутгийн бүх шатны Засаг дарга, Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай салбар зөвлөлийн гишүүд, албад, мэргэжлийн анги, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дарга нар, Онцгой бадлын газрын офицер алба хаагчид оролцлоо

scroll to top