Гамшгаас хамгаалах алба мэргэжлийн ангийн дарга нарт

Тус аймагт 2019 оны 10 дугаар сарын 16-18-ны өдрүүдэд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлын хүрээнд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах хуваарийг орууллаа. Заагдсан өдрүүдэд ажилтан алба хаагчдаа бүрэн хамруулна уу.

scroll to top