Урьдчилан сэргийлэх самбарыг байршуулав.

68508988_911457219220129_4761651823838756864_n.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын “Болзошгүй үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах удирдамж”, Аймгийн Засаг даргын баталсан “Болзошгүй үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө”-ний хүрээнд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангуулах үүднээс Шивээговь сумын 2 дугаар багт байх Хаялага нуурын эрэгт гол, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх самбарыг байршууллаа.

Нуурын эргээр амарч буй 30 гаруй иргэдэд гол усны аюулаас сэргийлэх талаар яриа таниулга хийн, гарын авлага материал тараан ажиллалаа.

scroll to top