Хамтран ажиллаж байна.

66894592_478101123000934_440358160725704704_n.jpg

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дэд даргын баталсан “Эзэнгүй, орхигдсон байж болзошгүй цацрагийн үүсгүүрт тандарт судалгаа хийх” удирдамжийн дагуу аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цэргийн штабтай  хамтран аймгийн нутаг дэвсгэр дэх хаягдал төмөр цуглуулах болон боловсруулах цэг, өмнө нь цэргийн анги, нэгтгэлүүд байрлаж байсан талбайг хамруулан тандарт судалгааны ажлыг хийж байна.

Тус тандарт судалгаа нь цацрагийн үүсгүүрийг эрэн хайх,  аюулгүй байдлыг хангуулах, байршлыг тогтоох, шинж чанарыг тодорхойлох, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой юм.

scroll to top