Зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах “Сирень” дохиог байршууллаа.

2-2.jpg

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг бүх нийтэд үнэн зөв, шуурхай хүргэх, төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээд, иргэдийг тогтоосон дохиогоор ажиллуулах зорилготой зарлан мэдээллийн “Сирень” дохиог Орон нутгийн хөгжлийн сангийн “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн хор хохирлыг арилгах” арга хэмжээний зардлаас 3 ширхэгийг худалдан авч өгснийг аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газар, Релейны цамхагт тус тус байршуулан холбогдох албан тушаалтанд хүлээлгэн өглөө.

Тус сирень дохио нь 2 км радиус дуугарч гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг иргэдэд хүргэнэ.

scroll to top