Шинэ сэргэлтийн бодлого http://go.nema.gov.mn/n/90831/

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт авахад бүрдүүлэх материал /доорх холбоосон дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу/

http://go.nema.gov.mn/n/89593/

Үйлчилгээ авах хүсэлтээ цахимаар өгөх бол дараах холбоосон дээр дарна уу.

Цахимаар хүсэлт гаргах

Зөрчлийн тухай хууль

legalinfo.mn/law/details/12695?lawid=12695

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

legalinfo.mn/law/details/11222

Төрийн албаны тухай хууль

legalinfo.mn/law/details/13025?lawid=13025

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

legalinfo.mn/law/details/12458

Цэргийн албаны тухай хууль

legalinfo.mn/law/details/12124

Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

legalinfo.mn/law/details/12125

Удирдамж

http://go.nema.gov.mn/n/86869/(opens in a new tab)