Хүний нөөцийн бодлого – Онцгой байдлын ерөнхий газар (nema.gov.mn)

Онцгой-байдлын-байгууллагад-алба-хаах-журам.pdf (nema.gov.mn)

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБА ХААГЧИД ОЛГОХ
МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

2022 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ http://go.nema.gov.mn/n/90841/

2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ

        

Тус байгууллагад ирсэн өргөдөл, гомдлын тайлан 2021 он

Онцгой байдлын байгууллагад алба хаах журам

Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

Мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжууд

Албан тушаалын тодорхойлолт

Ёс зүйн дүрэм

Гадаад сургуульд сурах журам

http://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2018/02/Gadaadiin-surguuli-damjaand-suraltsagchdiig-songon-shalgaruulah-suraltsuulah-juram.pdf

Өргөдөл гомдол гаргах, түүнийг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам

http://go.nema.gov.mn/n/86418/

Сул орон тоо нөхсөн тухай

http://go.nema.gov.mn/n/86454/

Эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт дүгнэсэн

http://go.nema.gov.mn/n/86461/