Хаяг: Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 2-р баг
Залуучуудын өргөн чөлөө гудамжны 200 тоот.

Утас: 7054-3025, 98663501, 96540105

///хярс.булцуу.өрнөлт

E-mail: gobisumber.emer@yahoo.com
Website: www.go.nema.gov.mn

https://www.facebook.com/www.gs.nema.gov.mn/