68806159_911467509219100_8802641241016631296_n.jpg

“Уснаас аврах ажиллагааны дадлага сургууль”-ийг зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын газраас усчин аврагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, шинээр томилогдсон алба хаагчдыг дадлагажуулж, мэргэшүүлэх зорилгоор “Уснаас аврах ажиллагааны дадлага…